MENU

Where is our youth desk?

Add signature

Where is our youth desk?

IMG_1301.JPG

No job? No bursary? Buyisa ikusasa lakho! Abasha base Ekurhuleni bahlanganela ukuthola amaYouth Desk bazokwazi ukuthola ulwazi ngomsebenzi namabursary. iNational Youth Policy idinga ukuthi uMasipala wangakini abe neYouth Desk. Hlangana nathi, masisebenzisane ukuthola iYouth Desk khona uzokwazi ukuthola ulwazi [1]

[1] Youth Claim Back Their Future - Koketso Moeti Tame Times 17/06/2014

Will you sign?